iconkey

waarden

Op de onderstaande waarden laten we ons graag aanspreken:

Bijdragen.
We maken persoonlijke en professionele ontwikkeling bereikbaar voor iedereen, altijd en overal. We werken samen met en we sluiten aan op onze coachees en klanten. We doen ieders bijdrage recht.

Ontwikkelen.
We leren en ontwikkelen onszelf continu; ook voor ons is een volwaardig en vitaal leven leiden telkens weer een uitdaging. We erkennen onze fouten en we leren ervan. We dragen bij aan het leren en de ontwikkeling van anderen.

Eenvoud.
We houden het simpel en begrijpelijk. We zijn gelijkwaardig aan ieder ander.

Ondernemerschap.
We verdienen met Coachfriend een inkomen dat in een redelijke verhouding staat tot de meerwaarde die we ermee voor onze klanten realiseren en tot de inzet die we leveren. We bouwen en ontwikkelen met plezier, inspiratie en toewijding aan Coachfriend en aan het exploreren en verder brengen van coaching en ACT. We zijn autonoom en niet afhankelijk van financiële instellingen of investeerders. In de manier waarop we met elkaar, onze sociale omgeving en onze fysieke omgeving omgaan richten we ons op de lange termijn.

Kwaliteit.
We leveren hoogstaand werk af dat doet wat het belooft. Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode. Daarin staat onder andere dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. We exploreren nieuwe content, nieuwe vormen en nieuwe distributiekanalen voor online coaching.

item5